Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH” 2013 – edycja II

OGŁOSZENIE – OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 2”

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

 1. Program MALUCH realizowany jest w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2. edycję Programu.
 2. W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na:

2.1.zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r., 2.2.organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

 1. O dotacje mogą się ubiegać:

3.1.osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; 3.2.osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

 1. Z dotacji nie mogą skorzystać:

4.1.jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego; 4.2.instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1”.

 1. Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.
 2. 6. Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2013 r.

 

 1. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego (w przypadku województwa podkarpackiego na adres: mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl), a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego (w przypadku województwa podkarpackiego na adres: mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl).

 

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ 2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ – w terminie: do dnia 12 września 2013 r.

 1. Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.
 3. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”.

UWAGA! Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z prośbami podmiotów przygotowujących oferty w konkursie ofert na dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 2”, przedłuża termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2013 r. W związku z powyższym, odpowiednio zmianie uległ punkt 4.4.1. Regulaminu konkursu „Maluch 2013 – edycja 2. Termin ogłoszenia wyników konkursu pozostaje bez zmian, tj. do dnia 12 września 2013 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU „MALUCH 2013-edycja 2” Ponad 300 ofert wpłynęło w otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 2”. Łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła ponad 30 mln zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania zakwalifikował 253 oferty pochodzące od 200 podmiotów. Oferty dotyczyły 6 679 miejsc opieki powstających w 2013 r. w 149 gminach na kwotę 19 240 107 zł. Z województwa podkarpackiego złożone wnioski opiewają na łączną kwotę 1 141 905 zł. 8 wniosków złożyły osoby fizyczne w zakresie prowadzenia (funkcjonowania) żłobków i klubów dziecięcych na łączną kwotę 264 945 zł. Fundacja „Opieka dla Malucha” złożyła 11 wniosków i planuje organizację oraz funkcjonowanie 108 dziennych opiekunów w 11 miastach województwa podkarpackiego. Wszystkie złożone oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Szczegółowe informacje o wynikach konkursu w załączniku poniżej oraz na stronie internetowej MPiPS /www.mpips.gov.pl/