Zakłady aktywności zawodowej

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

  1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
    a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
    b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
  2. spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy;
  3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
  4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

 

Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1) lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

Podstawą prawną ww. warunków do nabycia statusu zakładu aktywizacji zawodowej jest art. 28 i 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczególnym rodzajem pracodawcy rynku chronionego są funkcjonujące na terenie naszego województwa zakłady aktywności zawodowej. Zapewniają one niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób dotkniętych głębokimi dysfunkcjami. Są to osoby niezdolne do pracy na rynku otwartym, dotknięte długotrwałym wykluczeniem społecznym. Czas pracy w ZAZ jest krótszy niż wynikałoby to z kodeksu pracy, zatrudnienie realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów, oprócz tego realizowany jest tam szeroki zakres rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Działania te mają na celu maksymalne możliwe przywrócenie sprawności do wykonywania obowiązków zawodowych i docelowo – zatrudnienie poza ZAZ.

Wolne miejsca pracy w tego typu jednostkach zdarzają się niezwykle rzadko, przede wszystkim z uwagi na małą rotację osób pracujących. Środowisko osób niepełnosprawnych i pracodawców postuluje także zwiększenie liczby zakładów aktywności zawodowej, których liczba jest zdecydowanie zbyt mała (w dużej części powiatów nie ma ich w ogóle, niezabezpieczone pozostają potrzeby osób niepełnosprawnych z powiatów grodzkich – Przemyśla, Tarnobrzega). Działania w tym kierunku napotykają w pierwszym rzędzie na poważnej trudności finansowe – samorząd województwa nie jest aktualnie w stanie wyasygnować środków na tworzenie nowych jednostek.

Informacji odnośnie możliwości zatrudnienia w ZAZ można poszukiwać tylko poprzez bezpośredni kontakt z daną jednostką. Warunkiem koniecznym zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia o odpowiednim stopniu lub przyczynie niepełnosprawności. Nie jest istotne, czy zostało ono wydane do celów rentowych czy pozarentowych, nie ma również żadnych wymogów odnośnie treści wskazań na temat rodzajów zatrudnienia.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

×