Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Rynek pracy

Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej realizuje zadania Wojewody jako organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia rozpatrując odwołania od decyzji starostów powiatów położonych na terenie województwa podkarpackiego wydanych na postawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

Miejsce załatwienia sprawy (złożenia dokumentów):

Odwołanie od decyzji starosty w sprawie z zakresu bezrobocia, skierowane do Wojewody Podkarpackiego, należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy.

 

Odwołanie:

Pismo (odwołanie) powinno zawierać imię i nazwisko wnoszącego, adres, numer i datę decyzji zaskarżanej. Z treści odwołania powinno wynikać jednoznacznie, że strona kwestionuje decyzję. Powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem wnoszącego. W przypadku złożenia odwołania w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy pomocy podpisu z zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez profil zaufany ePUAP.

 

Termin na wniesienie odwołania:

Termin na wniesienie odwołania od decyzji starosty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można złożyć osobiście w powiatowym urzędzie pracy, przesłać pocztą i wtedy liczy się data stempla pocztowego lub można złożyć za pośrednictwem e-PUAP.

 

Tryb i sposób załatwienia sprawy:

Powiatowy urząd pracy przekazuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego wraz z posiadanymi aktami w sprawie toczącego się postępowania odwoławczego w terminie 7 dni, jeżeli nie uwzględni odwołania we własnym zakresie.  Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia jego wpływu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, jeżeli 1-miesięczny termin na załatwienie sprawy nie może być zachowany, organ odwoławczy zawiadamia o nowym terminie załatwienia sprawy.

Przeprowadzone postępowanie odwoławcze kończy się wydaniem decyzji, która jest doręczana na adres wskazany w odwołaniu za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Odwołanie od decyzji Wojewody:

Na decyzję wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę na decyzję wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Skargę należy kierować na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Grunwaldzka 15,
35-935 Rzeszów

 

 

Instytucje:

 

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie podkarpackim

 

Aktualne dane statystyczne dotyczące rynku pracy na terenie województwa podkarpackiego: