Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ZK

Jakub Dzik

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-11
fax: 17 867-19-50
e-mail: zk@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 220a (sekretariat)

 

 

Jan Ziobro

Zastępca Dyrektora Wydziału


tel.: 17 867-19-17
fax: 17 867-19-50
e-mail: zk@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 220a (sekretariat)

 

 

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału


tel.: 17 867-12-19
fax: 17 867-19-50
e-mail: zk@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 220a (sekretariat)

 

 

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy  w szczególności:

 • nadzorowanie i koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,
 • realizacja zadań z zakresu zadań obronnych w województwie,
 • nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
 • współdziałanie z jednostkami administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, jednostkami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami realizującymi zadania z dziedziny bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.
 • planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa,
 • opracowywanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego (112, 997, 998) oraz w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (999),
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków lub petycji  z zakresu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem, odmową zatwierdzenia  lub cofnięciem zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne z terenu województwa, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisaniu jednostki do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jej wykreśleniu,
 • prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa,
 • zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego udzielanego dyspozytorom medycznym oraz operatorom numerów alarmowych przez psychologów,
 • realizowanie zadań przez Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,
 • obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
 • udostępnianie, na wniosek uprawnionych podmiotów, danych zarejestrowanych  w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  oraz w Systemie Teleinformatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego (w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osób zgłaszających, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszeń, pozycji geograficznych, danych teleadresowych, opisów zdarzeń),
 • udostępnianie danych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego w związku z żądaniem określonym w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem działania łączności radiowej na terenie województwa w związku z koniecznością utrzymania sprawnej komunikacji między zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego a szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, izbami przyjęć szpitali, centrum urazowym, centrum urazowym dla dzieci, jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – (ZK-I)
 • Dyspozytornia Medyczna – (ZK-II)
 • Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej – (ZK-III)
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – (ZK-IV)
 • Oddział Ratownictwa Medycznego – (ZK-V)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjno-finansowych – (ZK-VI)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw łączności i teleinformatyki – (ZK-VII)

 

 • sekretariat wydziału – piętro VII / pok. 711
 • wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ – piętro II / pok. 239
 • wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – piętro II / pok. 239
 • wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne – piętro VI / pok. 606
 • zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – piętro VI / pok. 606
 • weryfikacja formalna wniosków podmiotów ubiegających się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – piętro VI / pok. 606