Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2018 roku.


"Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa" - bezpłatne szkolenia

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizuje projekt pt. „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Są to działania skierowane do organizacji wiejskich i małych miast, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.


Zmiany w oddziale paszportowym

Ocena działalności urzędów jako nowa zasada postępowania administracyjnego

Od 30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać art. 14 a znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego.


Uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaprasza do udziału w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, które odbędzie się 2 maja 2018 r. o godz. 13:00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


Program rozwoju infrastruktury drogowej - nabór wniosków

Lokalna infrastruktura drogowa - komunikat

W związku z naborem wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej informujemy, że komunikatem wojewody z 26 kwietnia br. ustalono nowy poziom dofinansowania zadań dla gmin i powiatów w ramach ww. programu.


Majowe uroczystości patriotyczne

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaprasza do udziału w majowych uroczystościach patriotycznych.


grafika gotowi na rodo

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych - szkolenie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Generalny Inspektor Danych Osobowych zapraszają organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego na szkolenie „Gotowi na RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych”.


Spotkanie konsultacyjne

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaprasza 25 kwietnia br. mieszkańców wymienionych w komunikacie gmin na konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia części ich obszarów do Rzeszowa.


Zmiany w oddziale paszportowym

"Razem bezpieczniej" - nabór projektów

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2018 r., przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.


osoba bezdomna

Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem bezdomności

Dofinansowanie otrzyma 45 podmiotów na łączną kwotę 5 600 000,00 zł.