Rejs Niepodległości

W maju 2018 jeden z najpiękniejszych żaglowców Polski – „Dar Młodzieży” rozpocznie rejs dookoła świata. Statek zabierze ze sobą na pokład ponad setkę młodych ludzi, którzy kochają morze i chcą stać się częścią tej wielkiej przygody. Ty też możesz tam być!


OBCHODY 36. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Pamiętamy o ofiarach stanu wojennego.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Program "Opieka 75+"

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych wwieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Na realizację programu zaplanowano ponad 57 mln złotych.


Apel wojewody związany z warunkami atmosferycznymi

Wojewoda Ewa Leniart zwróciła się z z apelem do podkarpackich samorządów o reagowanie podległych służb, inspekcji i straży i o przeprowadzenie działań zmierzających do złagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w okresie zimowym.


Zmiany w oddziale paszportowym

Powołanie rad wojewódzkich

Wojewoda podkarpacki – zarządzeniami z 27 listopada br. – powołała Wojewódzką Radę Kombatancką oraz Wojewódzką Radę Konsultacyjną do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.


Ogłoszenie o naborze

W związku z rozpoczęciem działalności przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dyrektor Narodowego Instytutu ogłasza nabory pracowników.


ustawa teczka

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Informacja o wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r poz. 2161).


ASF

Apel dotyczący afrykańskiego pomoru świń

Apel Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. afrykańskiego pomoru świń.


Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Na zlecenie Ministra Rozwoju i Finansów Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.


Akcja szczepienia lisów

Dodatkowa akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 17 do 26 listopada br. dodatkowej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.