II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy - komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Komunikat wojewody podkarpackiego

Komunikat wojewody podkarpackiego dotyczący afrykańskiego pomoru świń.


Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2017

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX17 jest dwudziestym pierwszym z serii, a  piętnastym, w którym uczestniczy Polska.


lekarz

Komunikat dotyczący nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 października br. w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących sieci szpitali zmieniają się niektórzy realizatorzy świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Obsługa cudzoziemców również w Przemyślu

Od 2 października w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast pracodawcy będą mogli składać w Przemyślu wnioski o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce.


"Warunki zatrudnienia cudzoziemców w Polsce" - bezpłatne szkolenie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Warunki zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Ogłoszenie wojewody

Wojewoda podkarpacki ogłasza nabór kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Podkarpackim.


ustawa teczka

Wnioski o dotacje na wyposażenie "gabinetów szkolnych"

25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774). Weszła w życie dnia 26 września br.


"Kręci mnie bezpieczeństwo... w drodze do szkoły"- zapraszamy do Przemyśla

Wojewoda Ewa Leniart i prezydent Przemyśla Robert Choma zapraszają do udziału w akcji edukacyjno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… w drodze do szkoły”. Impreza odbędzie się w sobotę 30 września w Przemyślu.


Start rządowego programu Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.