Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Tłumacz języka migowego on-line

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim jest organem drugiej instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe zespoły orzekające, działające na terenie województwa podkarpackiego. Do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy również wydawanie decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia na potrzeby świadczenia wspierającego, a także sprawowanie, w imieniu Wojewody Podkarpackiego, nadzoru nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, funkcjonujących na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Podkarpackim

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:30 – 15:30 8:00 – 16:00 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30

 

Uwaga:

Posiedzenia składów orzekających odbywać się mogą również poza ustalonymi godzinami pracy Zespołu, w tym również w soboty.

 

Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu

pokój: 40 | telefon: 17 867-10-40 | e-mail: wz@rzeszow.uw.gov.pl

 

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu – Łukasz Dąbek

pokój: 26b | telefon: 17 867-10-40 | e-mail: ldabek@rzeszow.uw.gov.pl

 

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu – Aneta Kowalska

pokój: 26f | telefon: 17 867-10-26 | e-mail: akowalska@rzeszow.uw.gov.pl

 

Pracownicy administracyjni obsługujący Wojewódzki Zespół

pokój: 25 | telefon: 17 867-10-67
pokój: 26a | telefon: 17 867-10-75
pokój: 27a | telefon: 17 867-10-65
pokój: 27b | telefon: 17 867-10-66

 

Ważne:

Brak jest możliwości skontaktowania się bezpośrednio z gabinetem członka składu orzekającego. Osoby chcące usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniu lub uzyskać informację na temat procedury orzeczniczej powinny kontaktować się z dowolnym pracownikiem administracyjnym obsługującym Wojewódzki Zespół.

 

Stanowiska pracy Wojewódzkiego Zespołu zlokalizowane w Delegaturach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do obsługi  wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia:

 • Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, pok. 009, pok. 014, tel. 13 437-28-24
 • 1 Maja 4A, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 708, tel. 15 822-15-95 wew. 214
 • ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl, pok. 1, tel. 16 678 35 01 (adres do przesyłek: ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl)

Wojewódzki Zespół ma swoją siedzibę w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

 

Budynek znajduje się w odległości:

 • 350 m od Dworca Głównego PKS (ul. A. Grottgera)
 • 500 m od Dworca Głównego PKP (pl. Dworcowy)
 • 200 m od dworca busów przy Centrum Handlowym Europa II (al. J. Piłsudskiego)

 

Osoby wysiadające na powyższych przystankach powinny udać się w kierunku południowym, w stronę Rynku Głównego w Rzeszowie. Po przekroczeniu alei Piłsudskiego na wysokości tzw. „okrągłej kładki” znajdą się bezpośrednio przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoby podróżujące komunikacją miejską lub podmiejską powinny wysiąść na przystanku „Piłsudskiego Urząd Wojewódzki” lub „Piłsudskiego Ameryka”.

Klienci Zespołu poruszający się samochodem osobowym mogą skorzystać z płatnego parkingu np. pod Ogrodami Bernardyńskimi, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Wojewódzkiego lub w wyznaczonych miejscach parkingowych przy drogach publicznych (w godz. od 8:00 – 20:00 obowiązuje strefa płatnego parkowania). Osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą zgłosić chęć skorzystania z parkingu przy Urzędzie Wojewódzkim (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc postojowych wjazd na parking będzie możliwy po sprawdzeniu czy pojazd będzie miał gdzie zaparkować).

 

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w pomieszczeniach na parterze budynku w pokojach oznaczonych numerami 24, 24a, 26c, 26d, 26e.

Szczegółowe informacje o miejscu, dacie i godzinie rozpatrzenia sprawy znajdują się w zawiadomieniu o posiedzeniu składu orzekającego, które przesłane jest na adres wnioskodawcy albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika osoby odwołującej się od orzeczenia.

 

Podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony „Ogrodów Bernardyńskich”. Osoby chcące skorzystać z wózka inwalidzkiego znajdującego się w posiadaniu Zespołu powinny zgłosić ten fakt pracownikowi ochrony albo pracownikowi Biura Obsługi Klienta lub też pracownikowi administracyjnemu obsługującemu Wojewódzki Zespół.

Wewnątrz budynku znajdują się windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Uwaga:

Wojewódzki Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenie składu orzekającego, ponieważ przepisy normujące zasady orzekania o niepełnosprawności nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie. Należy podkreślić, że postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wszczynane jest włącznie na wniosek strony.

 

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

 

Klauzula informacyjna

dla stron postępowania prowadzonego przez
Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Podkarpackim

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Zespołu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewódzkiego Zespołu oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Zespole – Panią Magdaleną Borowik:

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.