Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Rzeszowie

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Ruszył Senior+ 2018

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych. Dziś ruszyła edycja 2018 programu.


Konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że 7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.


Środki dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży w 2017 roku.  


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zmiany w oddziale paszportowym

Konkurs wojewody podkarpackiego

Ponad 110 tys. przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn. „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.


Zmiany w oddziale paszportowym

300 tys. zł na pomoc dla rodzin i osób starszych

Wojewoda podkarpacki zatwierdził przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla rodzin i osób starszych. Łączna kwota dofinansowania to 300 tys. zł.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.


Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim”, w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.