V edycja Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2021)

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2021).


Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - otwarty konkurs ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021.218 i 956) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprosił do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2021.


"Od zależności ku samodzielności" - wyniki otwartego konkursu ofert

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021 r.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach  komisji konkursowych

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do udziału w pracach  komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.


Konkurs Samorząd Pro Familia

Wydłużony termin składania wniosków w ramach konkursu „Samorząd PRO FAMILIA 2021”

W odpowiedzi na postulaty samorządowców, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie „Samorząd PRO FAMILIA 2021”, ale w związku z pandemią mają trudności z zebraniem wymaganej dokumentacji, wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 16 kwietnia br.


NOWEFIO 2021 – ogłoszenie o konkursie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 4 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021. Nabór ofert trwa do 29 marca 2021 r., do godziny 14:00.


Konkurs MOn dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych pn. "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1 500 000 zł.


osoba bezdomna

Realizacja zadań na rzecz osób bezdomnych - konkurs

150 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.


Prowadzenie placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2021 r. – konkurs

50 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Pomoc dla zagrożonych bezradnością, aktywizacja osób starszych – konkurs

800 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych.


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×