"Maluch+" - wyniki otwartego konkursu ofert

Minister Rodziny i Polityki Społęcznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.


Pokonać bezdomność - konkurs ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.


„Centra opiekuńczo-mieszkalne” - zatwierdzone wnioski gminy Dębica i powiatu jarosławskiego

Wojewoda Podkarpacki informuje, że 17 grudnia br. Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, działając z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zatwierdził listę wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.


"Idea Solidarności na Podkarpaciu" - audycja radiowa i konkurs dla słuchaczy

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej pn. „Idea Solidarności na Podkarpaciu”. Emisja 13 grudnia o godz. 20.05 na antenie Polskiego Radia Rzeszów.  Podczas programu zostanie ogłoszony konkurs dla słuchaczy.


"Centra opiekuńczo-mieszkalne" - zatwierdzony wniosek gminy Czarna

Wojewoda Podkarpacki informuje, że 23.11.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, działając z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zatwierdził listę wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.


Konkursy w ramach Programu "Niepodległa"

Wojewoda podkarpacki organizuje w tym roku 3 konkursy online w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C, które skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. 


Projekt "Pod Biało-Czerwoną" na stulecie Bitwy Warszawskiej

Kancelaria Premiera RP zaprasza do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej gminie w Polsce. Warunkiem uzyskania środków na inwestycję jest poparcie mieszkańców, którzy oddadzą głos na swoją gminę, wypełniając ankietę na stronie internetowej projektu.  W przypadku większości gmin wystarczy 100 głosów poparcia. Głosowanie trwa do 11 listopada 2020 roku.


„WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW” - konkurs MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”.


Wspólnie świętujmy odzyskanie Niepodległości i stulecie Bitwy Warszawskiej!

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem 1918 i 1920 PAMIĘTAMY. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja dotyczącą zamknięcia naboru wniosków na środki z Programu "Centra opiekuńczo -mieszkalne".