II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny, uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.


Konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

500 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.


"NGO Wysokich Lotów" - nabór do III edycji konkursu

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego -"NGO Wysokich Lotów


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018.


Ławka Niepodległości

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs na projekt pomnika – Ławki Niepodległości, który będzie symbolicznym upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Senior+ 2018

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej.


Konkurs na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych

400 tys. zł przeznaczy w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych.


II edycja konkursu "Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae" (2018)

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2018).


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wyniki konkursu

Trzy samorządy z terenu województwa podkarpackiego otrzymały dotacje w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie realizowanych projektów.