Strona główna » Konkursy

Konkursy

26 kwietnia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2017 r.

700 tys. zł przeznaczył w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych

‹ czytaj więcej ›
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
21 kwietnia 2017

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

‹ czytaj więcej ›
7 kwietnia 2017

Ruszył konkurs „Senior+”

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2017) aktualizacja

‹ czytaj więcej ›
7 kwietnia 2017

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności, Edycja 2017.

‹ czytaj więcej ›
21 marca 2017

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie” – konkurs

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

‹ czytaj więcej ›
13 marca 2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.

‹ czytaj więcej ›
13 marca 2017

Wojewoda dofinansuje ratownictwo wodne

Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.

‹ czytaj więcej ›
14 lutego 2017

Programy rozwojowe dla uczelni medycznych – konkurs

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów tych kierunków.

‹ czytaj więcej ›
8 lutego 2017

Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017

Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017 ogłoszonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” dla województwa podkarpackiego

‹ czytaj więcej ›
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
25 stycznia 2017

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – konkurs resortowy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono 3 mln zł w skali kraju.

‹ czytaj więcej ›

1 2 3 11