"Senior+" - wyniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach dodatkowego naboru do Programu Wieloletniego „Senior+" – edycja 2020


Nabór w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu  „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A).


Wsparcie ratownictwa wodnego - wyniki konkursu

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.


"Samorząd dla Dziedzictwa" - konkurs

Rozpoczął się nabór do nowego ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Ogłoszenie o naborze kandytów do prac w komisjach konkursowych

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.


IV edycja Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2020) odwołana

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, IV edycja Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2020), zostaje odwołana. Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą uwzględnione w przyszłorocznym Konkursie (2021).


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (edycja 2020 r.).


NABÓR PROJEKTÓW DO PROGRAMU KOLEJ+ DO 2028 ROKU

Ruszył nabór zgłoszeń projektów do programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej + DO 2028 ROKU.


Pomoc dla osób zagrożonych bezradnością, aktywizacja osób starszych - konkurs

Wojewoda podkarpacki ogłosiła otwarty konkurs ofert na


Prowadzenie placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2020 r. - konkurs

Wojewoda podkarpacki ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2020 r.