II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

Wojewoda Podkarpacki informuje: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Wojewoda Podkarpacki informuje: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.


"NieBezpieczni w sieci" - konkurs

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił konkurs „NieBezpieczni w sieci”, skierowany do organizacji pozarządowych.


Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2020)

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2020).


"Senior+" - wyniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” edycja 2020 r. na utworzenie lub wyposażenie placówki  (moduł 1) oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).


"Maluch+" 2020 - wyniki

28 lutego b r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w module 2 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczył kwotę 3 mln zł.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Od zależności ku samodzielności” - konkurs w ramach programu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”, na realizację którego resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 11 lutego 2020 r.


Program „Razem bezpieczniej” wspiera bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.


Informacja dot. otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" – edycja 2020 r.

Komisja opiniująca oferty oceniła łącznie 65 ofert, które zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające się o udzielenie dotacji na utworzenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „ Senior +”.