Konkurs "Maluch+" 2020

Ruszył program "Maluch+" 2020.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.


"Lider e-zdrowia 2019" - wyniki konkursu

Znamy laureatów konkursu  „Lider e-zdrowia 2019”.


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Rzeszowie

"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - rozstrzygnięcie programu

29 sierpnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.


Konkurs Uzupełniający "Partnerstwo dla Wolontariatu"

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w KONKURSIE UZUPEŁNIAJĄCYM PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.


Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Opieka wytchnieniowa" - wyniki naboru wniosków

31 maja 2019 r. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” - wyniki III edycji konkursu

15 maja 2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu  „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.


"Partnerstwo dla Wolontariatu" - otwarty konkurs ofert

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert "Partnerstwo dla Wolontariatu" w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.