Strona główna » Konkursy

Konkursy

24 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

‹ czytaj więcej ›
24 czerwca 2017

Otwarty konkurs ofert

Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim”, w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

‹ czytaj więcej ›
22 czerwca 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych

Wojewoda podkarpacki zatwierdził przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym.

‹ czytaj więcej ›
13 czerwca 2017

„Maluch plus” 2017 – edycja specjalna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

‹ czytaj więcej ›
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
13 czerwca 2017

Dodatkowy konkurs w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności.

‹ czytaj więcej ›
8 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2017 roku.

‹ czytaj więcej ›
30 maja 2017

Konkurs Ministerstwa Środowiska na hasło i plakat promujące segregację śmieci

Ministerstwo Środowiska ogłasza konkurs dla dzieci na hasło i plakat promujące segregację śmieci.

‹ czytaj więcej ›
25 maja 2017

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” – wyniki konkursu

16 maja 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.

‹ czytaj więcej ›
24 maja 2017

300 tys. zł na działania pomocowe

300 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych.

‹ czytaj więcej ›
13 maja 2017

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

‹ czytaj więcej ›

1 2 3 13