Zdalne obrady Sejmiku

Dziś obradował Sejmik Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda Ewa Leniart. 


Pomoc dla samorządów poszkodowanych w powodzi

Pomoc finansowa dla podkarpackich samorządów poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w naszym województwie w czerwcu tego roku była tematem konferencji prasowej wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i posła do Parlament Europejskiego Bogdana Rzońcy.


Konferencja prasowa wojewody

Spisujemy się na medal

Dobiega końca Powszechny Spis Rolny 2020. O jego realizacji w naszym województwie mówili dziś podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan.


Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla weterana II wojny światowej

25 października br. wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyła Florianowi Wiśniowskiemu Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.


Powołanie konsultanta wojewódzkiego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.


Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze!

Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.


Nowy system raportowania przypadków COVID-19

24 listopada ruszyła strona internetowa prezentująca codzienne raporty zakażeń koronawirusem od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych.


Program Domowa Opieka Medyczna

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka.


Konferencja prasowa wojewody na temat utworzenia szpitala tymczasowego

Szpital tymczasowy wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów

W Rzeszowie będzie funkcjonował szpital tymczasowy dedykowany pacjentom z COVID-19.  Placówka została przygotowana w nowo wybudowanym skrzydle SP ZOZ  MSWiA.


Dzień Pracownika Socjalnego - życzenia Wojewody Podkarpackiego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem osób pracujących w pomocy społecznej. Ludzi o wielkim sercu, którzy działając w swoim środowisku lokalnym dają poczucie bezpieczeństwa osobom, które nie mogą samodzielnie odnaleźć się we współczesnym świecie.