Forum audytu

III Podkarpackie Forum Audytu

Na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowane zostało III Podkarpackie Forum Audytu. W konferencji udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.


Podpisanie umów

Podpisano umowy w ramach programu Senior+

15 marca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość podpisania umów dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2018. W imieniu wojewody podkarpackiego, pierwsze umowy z przedstawicielami podkarpackich samorządów podpisała wicewojewoda Lucyna Podhalicz.


Konferencja

Międzynarodowa konferencja pedagogiczna

O rewolucji technologicznej w szkole rozmawiają dziś uczestnicy międzynarodowej konferencji pedagogicznej, która odbywa się na Uniwersytecie Rzeszowskim. W inauguracji wydarzenia wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Narada z admisnitracją zespoloną

Narada z administracją zespoloną

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada administracji zespolonej. Obradom przewodniczyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.


Forum

XI Forum Europa-Ukraina

W G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa od wczoraj odbywa się XI Forum Europa-Ukraina. Dziś udział w nim bierze wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Konferencja

Inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową - konferencja

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozmawiano o rozwoju szerokopasmowej infrastruktury w regionie.


Przekazanie sprzętu

Uroczyste oddanie do użytku sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych

W szpitalu w Ustrzykach Dolnych oddano do użytku nowoczesną karetkę oraz sprzęt do ratownictwa medycznego. W uroczystości wzięła udział wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.


konferencja prasowa

8,5 mln zł na sprzęt ratowniczy dla strażaków

Dzięki 8,5 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości podkarpaccy strażacy ochotnicy pozyskają sprzęt ratowniczy niezbędny do pomocy ofiarom wypadków.


Konwent powiatów

Obrady Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

W Dobrzechowie koło Strzyżowa odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu udział wzięła wicewojewoda Lucyna Podhalicz.


Uroczystość w Nisku

Wiceminister Marcin Warchoł z wizytą w Nisku

Nowa siedziba sądu i prokuratury rejonowej w Nisku oraz innowacyjna jednostka penitencjarna dla kobiet w Chmielowie to nowe inwestycje, które powstaną w województwie podkarpackim. Plany utworzenia nowych obiektów ogłosił wczoraj podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.