Od 1 kwietnia nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem.


Sytuacja na granicy z Ukrainą


Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się.


Powołanie konsultantów wojewódzkich

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała powołania nowym konsultantom wojewódzkim.


Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej.


Legalny pobyt cudzoziemców a stan zagrożenia epidemicznego

Komunikat Urzędu ds. Cudzoziemców.


Komunikat

Informacja dla klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


Zarządzenie wojewody

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego.


Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.


Apel Premiera Mateusza Morawieckiego

Odpowiedzialność, prewencja i walka z fake newsami to trzy kluczowe terminy na dziś. Jeszcze raz apeluję o korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i nieuleganie plotkom!