Aktualności

Rada Kombatancka

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 15 stycznia br. przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.


Opłatek w Strachocinie

Spotkanie opłatkowe w Strachocinie

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 14 stycznia br.w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.


Festiwal w Użgorodzie

Wicewojewoda z wizytą w Użgorodzie

W dniach 11-13 stycznia br. wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wraz z Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzatą Majką-Onyszkiewicz uczestniczyli w Festiwalu Kultur „ Wasyla” w Użgorodzie w Obwodzie Zakarpackim.


Komunikaty

Grafika dowód

Warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego

- W ubiegłym roku ponad czterem milionom osób skończył się okres ważności dowodu osobistego. W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. Ja również jestem w tym gronie, dlatego już dziś złożyłem wniosek o nowy dowód osobisty - powiedział minister Mariusz Błaszczak w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.


Konkursy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzienie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono kwotę 3 mln zł.


Zapowiedzi

Gala wojewódzkiego konkursu

Data:16 stycznia 2018
Godzina:12:30
Miejsce:Kolbuszowa

16 stycznia we wtorek wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch weźmie udział w gali XI Wojewódzkiego Konkursu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”.


Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów