Uroczystości patriotyczne w Rzeszowie

W Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstania Szarych Szeregów. W obchodach upamiętniających wydarzenia wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

CZYTAJ

Wicewojewoda na obchodach Dnia Służby Celnej

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski uczestniczył 26 września w obchodach Dnia Służby Celnej połączonych z 90. rocznicą powołania do istnienia Urzędu Celnego w Przemyślu oraz 70. rocznicą restytucji struktur celnych w mieście.

CZYTAJ

Regionalne obchody Święta Lasu

W Mucznem na terenie Nadleśnictwa Stuposiany 24 września odbyły się regionalne obchody Święta Lasu, w których uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.

CZYTAJ

Próba uruchomienie systemów alarmowych

27 września br. w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, na terenie województwa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

CZYTAJ

Narada wojewody z administracją zespoloną

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła naradzie z szefami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

CZYTAJ

Podsumowanie projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016

W dniach od 21 do 23 września br. w Iwano-Frankowsku odbyło się podsumowanie projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016. W spotkaniach na Ukrainie uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.

CZYTAJ

Debata o podkarpackim biznesie

„Podkarpacie dla biznesu” to temat drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 22 września br. w Rzeszowie z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

CZYTAJ

Wojewoda podpisała list intencyjny

Wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl oraz rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester Czopek podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego.

CZYTAJ

Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

CZYTAJ

Akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 26 września do 5 października br. akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

CZYTAJ

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń /

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

GODZINY PRACY

DANE URZĘDU

poniedziałek 7:30 – 15:30 ul. Grunwaldzka 15 tel.: 17 867-10-00 PUW Rzeszów
wtorek 8:00 – 16:00 35-959 Rzeszów fax: 17 867-19-50 znajdź nas na mapie
środa 7:30 – 15:30    
czwartek 7:30 – 15:30 NIP: 813-17-21-402 gg: 9280991
piątek 7:30 – 15:30 REGON: 000514348 e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

Tematy