Aktualności

Uroczystośc na UR

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wojewoda Ewa Leniart wzięła udział w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość była połączona z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa prof. Ricie Süssmuth.


Wicewojewoda na otwarciu

Wicewojewoda na otwarciu Dziennego Domu "Senior+"

W Hucie Przedborskiej w Gminie Kolbuszowa 22 stycznia br. miało miejsce otwarcie Dziennego Domu „Senior+”. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MEDYCZNA W RZESZOWIE

W stolicy Podkarpacia odbyła się "Międzynarodowa konferencja medyczna - chirurgiczne leczenie robotem Da Vinci", w której uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Komunikaty

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamietnieniami w kraju

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.


Konkursy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzienie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono kwotę 3 mln zł.


Zapowiedzi

Konferencja naukowa

Data:23 stycznia 2018
Godzina:10:00
Miejsce:Rzeszów

23 stycznia we wtorek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart weźmie udział w konferencji naukowej „Miejsce Rady Szkoleniowej Krajowej w kształtowaniu ustroju szkolnego w latach 1868-1921”.


Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów