Aktualności

Decyzja Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję związaną z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi w związku z możliwością wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


Odprawa premiera z wojewodami

W KPRM na zaproszenie Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie z wojewodami ws. koronawirusa. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


POWOŁANIE KONSULTANTA

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyła powołanie nowemu konsultantowi wojewódzkiemu.


Komunikaty

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.


Konkursy

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczył kwotę 3 mln zł.


Zapowiedzi

Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów