Aktualności

Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z mieszkańcami podkarpackich gmin w związku z otrzymaniem wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących poszerzenia granic miasta.


Elektroniczne zwolnienia lekarskie - konferencja prasowa

W Oddziale ZUS w Rzeszowie 24 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa poświęcona kwestiom związanym z wdrożeniem elektronicznej formy wystawiania zaświadczeń lekarskich (e-ZLA) oraz z rolą asystenta medycznego, czyli osoby upoważnionej do wystawiania ww. zwolnień


Konferencja prasowa

"Administracja podatkowa po zmianach" - konferencja

„Administracja podatkowa po zmianach” to temat konferencji, która odbyła się 24 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.


Komunikaty

Zmiany w oddziale paszportowym

4 maja br. Podkarpacki Urząd Wojewódzki będzie nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, piątek 4 maja jest w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.


Konkursy

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018.


Zapowiedzi

Seminarium w PUW w Rzeszowie

Data:27 kwietnia 2018
Godzina:10:15
Miejsce:Sala kolumnowa PUW

27 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie organizowane jest seminarium poświęcone wdrażaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w którym uczestniczyć będą Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów