Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program maluch

Program „Maluch plus” 2017 edycja specjalna „Za życiem”

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

 

1. Na konkurs w ramach edycji specjalnej Programu przeznaczono w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie mogą ubiegać się wyłącznie gminy.

3. Edycja specjalna Programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki:

3.1. Moduł 1 – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

3.2. Moduł 2 – dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

3.3.Moduł 3 – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

5. Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.

6. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

7. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do edycji specjalnej Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.

9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

  • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: 
  • www.zlobki.mpips.gov.pl na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
    – w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. dla wszystkich modułów.

10. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z edycji specjalnej Programu, wynoszący przy dotacji do tworzenia miejsc 5 lat, a przy dotacji na dostosowanie miejsc – 2 lata.

11. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem”.

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane gminy do składania ofert w Programie

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 320) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę wpływu do Urzędu.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 302, 320) lub pod numerami telefonów 17-867-13-02, 17-867-13-00.

 

Informacja z 12.06.2017 r.

Stosownie do treści pkt 8.2.3 Programu, ogłasza się obowiązujący wzór formularza „Program inwestycji”.  Dokument ten należy obligatoryjnie dołączyć w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej.

Jednocześnie stosownie do treści pkt 8.2.3 oraz 7.2.11 Wojewoda Podkarpacki nie wymaga przedstawienia przez składających oferty zestawienia wydatków w układzie paragrafowym.

 

Pliki do pobrania: