Zdrowie

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest organem orzekającym w sprawach związanych ze zdarzeniami medycznymi, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu lub zgon.

 

Komisja liczy 16 członków z wyższym wykształceniem medycznym i prawniczym. 14 z nich desygnowała wojewoda, spośród kandydatów przedstawionych przez samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, a także samorządy adwokatów i radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta. Po jednym członku powołali Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Komisja działa przy Wojewodzie Podkarpackim i orzeka w 4-osobowych składach. Jej zasadniczym zadaniem jest ustalenie, czy zdarzenie medyczne miało miejsce. Nie orzeka natomiast o winie personelu medycznego, czy szpitala. Propozycję odszkodowania składa podmiot leczniczy lub ubezpieczyciel, z którym szpital podpisał umowę. Maksymalne odszkodowanie wynosi 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w przypadku śmierci pacjenta 300 tys. zł. Ugoda przed wojewódzką komisją zamyka możliwość ubiegania się o odszkodowanie przed sądem. Kadencja komisji wynosi 6 lat.

 

Kierownictwo Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • Przewodnicząca – Marta Bartoń
 • Z-ca Przewodniczącego – Anna Jacek

 

Skład Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 1. Bartoń Marta – prowadzi własną kancelarię adwokacką
 2. Bobko Dorota – pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wskazana przez Rzecznika Praw Pacjenta
 3. Filip Tomasz – pracownik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 4. Jacek Anna – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Jachim Maciej – adwokat prowadzący własną kancelarię
 6. Janas Marzena – lekarz zatrudniony w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie im. Fryderyka Chopina
 7. Kawalec-Pieczko Iwona – wspólnik w kancelarii radców prawnych
 8. Komorek Anna – wspólnik w kancelarii radców prawnych
 9. Kowalska Izabela – położna, nauczyciel akademicki, zatrudniona w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
 10. Krygowska Krystyna – położna zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
 11. Łukasiewicz Jakub – doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
 12. Nagórska Małgorzata – zawód medyczny, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 13. Niżankowska-Błaż Teresa – doktor nauk medycznych w dziedzinie pediatrii, prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Rzeszowie
 14. Radziewicz Małgorzata – lekarz neurolog, prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Rzeszowie
 15. Syty Alicja – zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Brzesku oraz SP ZOZ w Brzesku, wskazana przez Ministra Zdrowia
 16.  Marzanna Pelc – naczelna pielęgniarka w SP ZOZ w Przeworsku

 

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie funkcjonuje w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 z późn. zm.),
 • Regulamin przyjęty na posiedzeniu Komisji.

 

Pliki do pobrania:

Opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego 200 zł – płatna na konto:

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
nr rachunku: 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

 

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×