Zdrowie

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Rada powołana została na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia oraz 8 członków:

  • Jolanta Tomczyk-Fila – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
  • Damian Brud – przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego;
  • Robert Bugaj – przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Katarzyna Lewtak – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
  • Angelika Koprowicz – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
  • Grażyna Hejda – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego;
  • Elżbieta Burzyńska – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego;
  • Wiesław Witek – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa podkarpackiego.

 

Do głównych zadań Rady należy współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, na podstawie której ustalane są priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Mapy i priorytety służą wojewodzie m. in. do wydawania opinii o celowości utworzenia nowych jednostek, udzielających świadczeń szpitalnych oraz specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych.

 

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz regionalne mapy potrzeb zdrowotnych uwzględniane są przy tworzeniu planu zakupów przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Celem powyższych przepisów jest prognozowanie poziomu przyszłych potrzeb (mapy) oraz wskazanie, które z nich w pierwszej kolejności (priorytety) powinny być realizowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, co pozwoli na zabezpieczenie w jak największym stopniu zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej na terenie województw.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×