Zdrowie

Statystyka sprawozdawcza – metodologia

Zadaniem statystyki sprawozdawczej jest zbieranie sprawozdań z jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Zdrowia gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie zebranych danych oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych (jako oficjalnych danych statystycznych), dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników.

 

Medycyna szkolna

Obowiązek wypełniania sprawozdań MZ-06 mają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną. Sprawozdanie należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej do dnia 30 września za ostatni rok szkolny.

Halina Zięba, tel. 17-867-1619

 

System sprawozdawczy SSOZ

Dane dotyczące opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SSOZ.

 

www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Sprawozdawczość roczna gromadzona w Oddziale Zdrowia Publicznego

Sprawozdawczość roczna gromadzona w Oddziale Zdrowia Publicznego dotyczy działalności i pracujących w opiece zdrowotnej. Dane przekazywane są w formie elektronicznej w systemie SSOZ.

 

System sprawozdawczości rocznej SSOZ

System Statystyki w Ochronie Zdrowia wspiera ministra właściwego ds. zdrowia w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia. Oddział Zdrowia Publicznego obejmuje swoim zakresem podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa podkarpackiego.

 

www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×