Kontakty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej

tel. 17-867-1300,
fax 17-867-1959,
e-mail:
s@rzeszow.uw.gov.pl

 

Oddział Zdrowia Publicznego

Kierownik Edyta Sikora-Lichota, tel. 17-867-1612

 

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą pok. 612

Renata Maternia, Łukasz Pieróg, tel. 17-867-1612

 

Kontrole podmiotów leczniczych pok. 513

Konsultanci w ochronie zdrowia

Bernadeta Hydzik, Anna Krzysztoń, Elżbieta Pisarek, Magdalena Tomaka, tel. 17-867-1513

 

Specjalizacje lekarskie i magistrów pok. 303

Jolanta Byjoś, Dagmara Myślińska, Lucyna Rzepka, Jolanta Rzucidło, tel. 17-867-1303

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pok. 507

Rady społeczne publicznych podmiotów leczniczych

Anna Chuchnowska, Emilia Tylus, tel. 17-867-1507

 

Statystyka Sprawozdawcza i Analizy pok. 615

Paweł Golonka, Jadwiga Jagiełło-Kotwica, Paweł Nowak, Halina Zięba, tel. 17-867-1615, 17-867-1619 

 

Programy Polityki Zdrowotnej pok. 507

Lecznictwo uzdrowiskowe

Tomasz Maruszewski, tel. 17-867-1507

 

Naczelny Lekarz Uzdrowisk

Sławomir Szczepaniak

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1, budynek C, III piętro, pok. 407

tel. 607 301 277, 13-437-2803
fax 13-437-2855
e-mail: slawszcz@op.pl