Zdrowie

Analizy, opracowania

W publikacjach prezentowane są dane dotyczące mieszkańców województwa podkarpackiego: sytuacji demograficznej, stanu zdrowia, personelu medycznego, opieki stacjonarnej, hospitalizacji oraz zachorowań i umieralności z powodu nowotworów złośliwych.