Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS.


Zmiany w oddziale paszportowym

Nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

8 listopada 2019 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił  nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


"Niepodległa w Europie" - koncert patriotyczny

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy na uroczysty koncert pt. „Niepodległa w Europie”, który odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, (ul. Grunwaldzka 15). Koncert jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie

Zapraszamy do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie w 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość będzie połączona z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.


lekarz

Bezpłatne szkolenia dla podmiotów leczniczych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło rekrutację na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.


Zapraszamy na pikniki "Służymy Niepodległej"

10 listopada, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w 34 miastach Polski odbędą się pikniki  „Służymy Niepodległej”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 


Konsultacje społeczne

Informacja nt. konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” na 2020 r.


Kondolencje

Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci śp. Kornela Morawieckiego - wybitnego działacza opozycji antykomunistycznej, twórcy „Solidarności Walczącej”, Posła na Sejm RP, Marszałka Seniora Sejmu, Kawalera Orderu Orła Białego. Rodzinie oraz Bliskim składam wyrazy współczucia. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart