Zmiany w oddziale paszportowym

Nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

8 listopada 2019 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił  nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


"Niepodległa w Europie" - koncert patriotyczny

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy na uroczysty koncert pt. „Niepodległa w Europie”, który odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, (ul. Grunwaldzka 15). Koncert jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie

Zapraszamy do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie w 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość będzie połączona z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.


lekarz

Bezpłatne szkolenia dla podmiotów leczniczych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło rekrutację na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.


Zapraszamy na pikniki "Służymy Niepodległej"

10 listopada, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w 34 miastach Polski odbędą się pikniki  „Służymy Niepodległej”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 


Konsultacje społeczne

Informacja nt. konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” na 2020 r.


Kondolencje

Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci śp. Kornela Morawieckiego - wybitnego działacza opozycji antykomunistycznej, twórcy „Solidarności Walczącej”, Posła na Sejm RP, Marszałka Seniora Sejmu, Kawalera Orderu Orła Białego. Rodzinie oraz Bliskim składam wyrazy współczucia. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart


Jesienna akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 26 września do 5 października br. jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.