Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Kto może dokonać wpisu

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek przyjmujący grupy turnusów rehabilitacyjnych, albo prowadzący ośrodek.

 

Miejsce złożenia dokumentów oraz załatwienia sprawy

Wniosek i wymagane dokumenty należy złożyć w:

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS)
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

Wnioski o wpis można również składać przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

 

Po zaopiniowaniu wniosku zostanie on przekazany do Wojewody Podkarpackiego gdzie zostanie dokonany wpis:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15,
35-935 Rzeszów.
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy

pokoje: 502, 507, 507A

 

Kontakt:

tel. 17 867-15-02, 17 867-15-07, 17 867-19-21
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

Warunki i tryb załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne następuje w terminie 30 dni od dnia jego wpływu po przedstawieniu następujących dokumentów:

  1. Zaopiniowanego przez samorząd województwa wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON-formularz F-01/KIU-029 (zał. nr 9 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych). Wniosek powinien być złożony – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.
  2. Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z rejestru sądowego lub innego dokumentu poświadczającego istnienie właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości albo prowadzącego ośrodek, potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu.
  3. W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, do wniosku należy dołączyć umowy z innymi podmiotami o możliwości dogodnego korzystania z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, przez osoby niepełnosprawne poza ośrodkiem.
  4. Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na dokonanie wpisu (np. informacje o działalności placówek, z którymi ośrodek posiada umowy na rehabilitację leczniczą, informacje o przeprowadzonych turnusach rehabilitacyjnych, kopie poprzednich wpisów itp.).

 

Odwołanie od decyzji Wojewody:

Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. Wpis do rejestru, zmiany we wpisie oraz wykreślenie z rejestru załatwiane są w drodze czynności materialno-technicznej Wojewody prowadzącego rejestr (rozpatrzenie wniosku nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej).

 

Podstawa prawna

  • art. 10d ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573)
  • §14, 15, 16 i 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz.1694 z późn. zm.)

 

Sprawdź w jakich ośrodkach mogą być organizowane turnusy rehabilitacyjne

Pod internetowym adresem www.empatia.mpips.gov.pl znajduje się centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych.