Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Kto może dokonać wpisu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Miejsce załatwienia sprawy (złożenia dokumentów)

Wniosek i wymagane dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15,
35-935 Rzeszów

lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu.

 

Wnioski o wpis można również składać przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

 

Sprawa prowadzona jest przez:

Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy

pokój 502, 507, 507A

 

Kontakt:

tel. 17 867-15-02, 17 867-15-07, 17 867-19-21
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

Warunki załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów następuje w terminie 30 dni od dnia jego wpływu po przedstawieniu następujących dokumentów:

 1. Wniosku o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON- formularz F-01/KIU-030 (zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych). Wniosek do pobrania poniżej w sekcji „szczegółowe informacje”.
 2. Dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność, aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, inny dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu (PFRON).
 4. Informacji o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością.
 5. Kopii statutu – w przypadku jego posiadania.
 6. Nazwy banku i numeru własnego rachunku bankowego.
 7. Program dla określonego we wniosku organizatora turnusów rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu, zgodnie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W powyższych programach należy wyraźnie wskazać w każdym dniu turnusu:
  a) wymiar czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych
  b) wymiar czasu zorganizowanych zajęć grupowych.
 8. Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na dokonanie wpisu (np. opinia właściwego dla siedziby wnioskodawcy centrum pomocy, informacje o działalności placówek, z którymi organizator dotychczas współpracował, o przeprowadzonych turnusach rehabilitacyjnych, kopie poprzednich wpisów itp.).

 

Kopie dokumentów załączone do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem lub przedstawić oryginały do wglądu.

 

Odwołanie od decyzji Wojewody:

Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. Wpis do rejestru, zmiany we wpisie oraz wykreślenie z rejestru załatwiane są w drodze czynności materialno-technicznej Wojewody prowadzącego rejestr (rozpatrzenie wniosku nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej).

 

Podstawa prawna

 • art. 10d ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021, poz. 573)
 • § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

 

Sprawdź jakie podmioty realizują turnusy rehabilitacyjne

Pod internetowym adresem www.empatia.mpips.gov.pl znajduje się centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych.