Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Edycja 2024 r.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

Zgodnie z rozdziałem VI. 1 programu:

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (według wzoru zamieszczonego przez właściwy urząd wojewódzki na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego), a także przedłożyć, na żądanie wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program lub określone w ogłoszeniu konkursowym. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

Poniżej wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Nazwa zadania projektów złożonych w ramach programu Senior+ powinna być ujednolicona dla wszystkich dokumentów w programie, zgodnie z poniższym wzorem:

 

  1. Moduł 1 – Utworzenie lub/i 1 wyposażenie Klubu Senior+ / Dziennego Domu Senior 2 w …………… (miejscowość) przy ul………………
  2. Moduł 2 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ / Dziennego Domu Senior+2 w …………… (miejscowość) przy ul………………

 

1 należy wybrać zgodnie z realizacją zadania – jeżeli zadanie w module 1 polega tylko na wyposażeniu należy wpisać w tytule zadania Wyposażenie Klubu Senior+ w ……….

2 należy wybrać rodzaj ośrodka wsparcia.

 

Pliki do pobrania:

Zwracamy Państwu uwagę na treść zapisów programowych dot. standardów lokalowych i kadrowych ośrodków wsparcia w szczególności dot. zapewnienia przez Klub „Senior+” tygodniowo co najmniej 20-godzinnej oferty usług (IV.2. punkt 6. Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025) oraz prawidłowego zatrudnienia kierowników w ośrodkach wsparcia. Poniżej wyjaśnienia MRiPS dot. realizacji programu.

 

Pomocne linki do realizacji programu:

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/58
https://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/75
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior–na-lata-2021-2025-edycja-2024

 

Pliki do pobrania:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki w ramach naboru ofert do Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, edycja 2024 r.:

  • na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1,
  • na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – moduł 2.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniżej link:

https://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/656

oraz w załączonych plikach.

Jednocześnie przypominamy beneficjentom, iż warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest przesłanie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oświadczenia o przyjęciu dotacji według zamieszczonego poniżej wzoru.

Oświadczenie opatrzone podpisem zaufanym należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

Wzór oświadczenia w zakładce wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji, link poniżej:

https://rzeszow.uw.gov.pl/senior-plus/edycja-2024

Przypominamy, że zgodnie z rozdziałem VI. pkt. 2. 1 programu Beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy nie złoży oświadczenia o przyjęciu dofinansowania w określonym terminie.