„BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli”

Data publikacji: 20 lipca 2018Wojewoda Podkarpacki konkurs ofert na realizację w 2018 r. projektu.

Projekt „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli” realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Głównym celem zadania jest podjęcie kompleksowych działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania zachowaniom aspołecznym i destrukcyjnym młodzieży na terenie Stalowej Woli.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 711, VII piętro) lub przesłać na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: konkurs ofert – Razem bezpieczniej (cel szczegółowy nr 3) Termin składania ofert upływa w 22 dniu od daty ogłoszenia konkursu (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).