Przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne

CKE, MEN oraz GIS przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.


POWOŁANIE KONSULTANTA

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała powołanie nowemu konsultantowi wojewódzkiemu.


Kontrola na granicy przedłużona do 12 czerwca br.

Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br.


Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.


75.rocznicy zakończenia II wojny światowej

Rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja br. wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie


Powołanie konsultanta

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała powołania nowemu konsultantowi wojewódzkiemu.


XI pielgrzymka samorządowców

Msza Św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców ziemi podkarpackiej

7 maja br. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie miały miejsce uroczystości religijne, w których uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.


75. rocznica bitwy pod Kuryłówką

Obchodzimy właśnie 75. rocznicę bitwy pod Kuryłówką. Nie będzie oficjalnych uroczystości - będzie symboliczna pamieć.


Wznawianie pracy przedszkoli i żłobków

Informacje dotyczące zajęć opiekuńczych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w żłobkach i klubach dziecięcych.  


ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w symbolicznych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.