Nowa siedziba PIW

Nowa siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli od tego roku realizują swoje zadania w nowej siedzibie. 22 lutego, z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.


Narada

Narada z dyrektorami szpitali

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w zakresie lecznictwa neurologicznego w regionie, a także omówieniu stanu realizacji programów dostosowawczych dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych.


Narada PSP

Podsumowano pracę podkarpackich strażaków

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalność podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku. W posiedzeniu wzięła udział wojewoda Ewa Leniart.


Spotkanie ws. obwodnicy

Spotkanie w sprawie obwodnicy południowej Rzeszowa

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie w sprawie obwodnicy południowej Rzeszowa, zorganizowane przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart.


Europa Karpat

Europa Karpat - jubileuszowa konferencja w Przemyślu

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w jubileuszowej 20. konferencji „Europa Karpat”. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.


posiedzenie rady

Polsko-ukraińskie rozmowy o współpracy międzyregionalnej

W stolicy Podkarpacia odbyło się XIV posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.


Narada wojewodów

Narada z wojewodami w MSWiA

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła 15 lutego br. w konwencie wojewodów. Naradzie przewodniczyli szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wiceminister Paweł Szefernaker.


Rocznica

Apel z okazji 76. rocznicy powstania Armii Krajowej

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w apelu z okazji 76. rocznicy powstania Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów.


Odznaczenia

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła ordery, odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa.


Powołanie

Lucyna Podhalicz wicewojewodą podkarpackim

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, powołał na stanowisko wicewojewody podkarpackiego Lucynę Podhalicz z dniem 12 lutego br.