WCZK

Ostrzeżenia

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 25.11.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 25.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Rok 2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej za okres od 1.01.2021 r. do 24.11.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50μg/m3) na terenie powiatu jarosławskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r.istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10-120 tys.

 

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego(20μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5w powietrzu.
Data wystąpienia 25.11.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 25.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Rok 2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5.

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ Nisku przy ul. Szklarniowej za okres od 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r.istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: 173 tys.

Wrażliwe grupy ludności

-osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

-osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

-osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

-osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np.uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Rzeszowie

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ –Informacje Regionalne: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×