Wyniki Programu „Maluch+”2018

Data publikacji: 2 lutego 2018Znamy wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018.

W dniu 01.02.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił listę podmiotów, którym przyznano dotację na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018. Szczegółowe informacje dostępne są na „Stronach tematycznych PUW Rzeszów” w zakładce „Program MALUCH+” 2018.

 

Na funkcjonowanie Programu na terenie województwa podkarpackiego przeznaczono łącznie 20 848 545,60 zł, co stanowi rekordową w świetle wszystkich dotychczasowych edycji konkursu wielkość ( prawie 2,5 razy więcej środków niż w roku 2017). Jest to również jedna z najwyższych łącznych kwot dotacji w kraju, co wskazuje na ogromne zaangażowanie podmiotów świadczących usługi opiekuńcze nad dziećmi i równie duże zainteresowanie rodziców takimi usługami.

 

Wszyscy beneficjenci z terenu województwa, których oferty na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów, zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie, otrzymają pełną, wnioskowaną kwotę dotacji, co powinno przełożyć się na sprawną i niczym nie zagrożoną realizację inwestycji.

 

Na funkcjonowanie miejsc w nowo powstałych w 2018 r. placówkach niepublicznych przewidziano dopłatę 100 zł miesięcznie na jedno miejsce, natomiast w placówkach już funkcjonujących – 150 zł miesięcznie,  z możliwością zwiększenia tej kwoty do 500 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Podobną dotację otrzymają również samorządy gminne na funkcjonowanie miejsc powstałych w ramach wcześniejszych edycji Programu.