„Senior+” – rozstrzygnięcie konkursu

Data publikacji: 24 stycznia 2019Oceniono oferty w ramach naboru w programie "Senior+".

Komisja opiniująca oferty oceniła łącznie 53 oferty, które zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające się o udzielenie dotacji na utworzenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „ Senior +”.

W ramach Modułu 1 – z  21 ofert, które zostały złożone w ramach Programu,  19 ofert zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 2 oferty zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, tj. projekty Gminy Zarszyn i Gminy Tarnobrzeg.

W ramach Modułu 2 – z  32 ofert, które zostały złożone w ramach Programu,  28 ofert zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 4 oferty zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, tj. projekty Gminy Gać, Gminy Boguchwała oraz dwie oferty Gminy Miejskiej Jarosław.