„Samorząd dla dziedzictwa” – trzecia edycja konkursu

Data publikacji: 14 stycznia 2022Narodowy Instytut Dziedzictwa otworzył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla dziedzictwa”.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które najlepiej wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego.

Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do udziału w konkursie organizator zaprasza samorządy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w trzech kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców),
  2. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców),
  3. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r.

Szczegóły są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×