„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie” – konkurs

Data publikacji: 21 marca 2017Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

11 lipca 2017 „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” – zapraszamy do Polańczyka!

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Przyjmuje za cel uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako Liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz Rodzin.

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae. Dniem uhonorowania będzie 27 maja 2017 roku – Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbędzie się w gmachu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zasady Konkursu przewidują, iż zgłoszeń danej Osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia do Konkursu.

W uzasadnieniu, wnioskodawcy zobowiązani są wskazać konkretne działania podejmowane przez daną Osobę w zakresie wsparcia i pomocy Rodzinie, a także wskazać stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej.

Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: ks. bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

Pliki do pobrania: