„Maluch plus” 2017 – edycja specjalna

Data publikacji: 13 czerwca 2017Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

11 lipca 2017 „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” – zapraszamy do Polańczyka!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

W ramach edycji specjalnej programu przeznaczono na to zadanie w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł. O dofinansowywanie mogą ubiegać się wyłącznie gminy.

Edycja specjalna programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, mające na celu zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 1 – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

Moduł 2 – dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

Moduł 3 – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

Szczegółowe zasady konkursu zawiera resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem” publikowany na stronach MRPIPS pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-plus-2017—edycja-specjalna-za-zyciem/

 Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaprasza wszystkie zainteresowane gminy do składania ofert w ramach programu. Termin składania wniosków upływa 3 lipca 2017 r.

Obsługę zadań związanych z programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 302, 320) lub pod numerami telefonów 17-867-13-02, 17-867-13-00.