Informacja w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Nastąpiła zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Podziękowania ministra Mariusza Błaszczaka za zaangażowanie w akcję „SpoKREWnieni służbą”

Podziękowania ministra Mariusza Błaszczaka za zaangażowanie w akcję "SpoKREWnieni służbą"

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak podziękował pracownikom Urzędów Wojewódzkich za udział w akcji „SpoKREWnieni służbą”, kierując do pracowników okolicznościowy list.


Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie

Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie

Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie odbywać się będą w tym roku w Rzeszowie w dniach 4 - 6 kwietnia. Celem podejmowanych działań ma być podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat osób ze spektrum autyzmu oraz ich diagnozy, terapii i leczenia.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Program Polska-Białoruś-Ukraina - wyniki I etapu naboru

W Warszawie obradowała komisja wyboru projektów programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 od 14 do 15 marca br.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadza w życie szereg projektów, które mają budować polski sport i turystykę także w oparciu o inicjatywy lokalne.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Szybki PIT - kampania informacyjna

Szybki PIT to ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). W ramach kampanii Szybki PIT przygotowanych zostało dla podatników wiele udogodnień.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca

1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.


Zmiany w oddziale paszportowym

Handel ludźmi – wystawa mobilna

W holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie można obejrzeć wystawę mobilną dotyczącą tematyki handlu ludźmi oraz walki z tym zjawiskiem.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

„Bezpieczny i Aktywny Senior” – kampania informacyjna

Podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych to cel kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Skala bezdomności w województwie podkarpackim

Na Podkarpaciu określono liczbę osób bezdomnych. Ogólnopolskie badanie zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego br. Działania związane z jego realizacją na terenie województwa koordynowała wojewoda.