Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Data publikacji: 1 czerwca 2017Komunikat WIOŚ w Rzeszowie w sprawie pożaru w Markowej.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku pożarem i prowadzoną przez jednostki PSP akcją gaśniczą, pracownicy laboratorium WIOŚ przeprowadzili w dniu 01.06.2017 r. badania jakości powietrza atmosferycznego w m. Markowa, po zakończeniu akcji gaśniczej. Badania wykonano przy użyciu detektora MiniRAE 300 oraz detektora zdalnego chmury substancji niebezpiecznych RAPID plus. Wykonane pomiary przy zakładzie Bar-Gum oraz przy pobliskich obiektach użyteczności publicznej – szkole i ośrodku zdrowia, nie wykazały występowania w powietrzu substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu.