ASF – informacja dla hodowców trzody chlewnej    

Data publikacji: 15 marca 2018W dniu 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Zalecenia w związku z wystąpieniem na terenie kraju afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie określaja dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (w tym terenu całego województwa podkarpackiego). 

Główny Inspektorat Weterynarii opracował dokumenty, które mogą służyć jako materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia. 

 

Opracowano: 

*        ulotkę informacyjną; 

*        dokument pt. „Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF(poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)”;

 *        wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1); 

*        wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2); 

*        wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3); 

*        lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce(załącznik nr 4); 

*        zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5); 

*        wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie(załącznik nr 6); 

*        wzór spisu świń (załącznik nr 7). 

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7,wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji. Należy zaznaczyć, iż wzory dokumentów wymienionych w załącznikach nr 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia.