Złota Setka Gmin Podkarpacia

Data publikacji: 11 października 2018Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w gali podsumowującej XI edycję rankingu aktywności gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia.

Złota Setka

Uroczystość miała miejsce w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Organizatorem rankingu jest Gazeta Codzienna Nowiny. 

Samorząd terytorialny, który stanowi wspólnota mieszkańców danego regionu, stwarza możliwości zaangażowania się w sprawy publiczne na płaszczyźnie lokalnej. Złota Setka Gmin staje się corocznie okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych gmin Podkarpacia. Właściwie funkcjonujący samorząd przyczynia się istotnie do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i przekłada się na odpowiedzialne postawy mieszkańców w odniesieniu do swojej „małej ojczyzny”. Społeczności lokalne, którym zostaje przekazana realna możliwość zarządzania swoimi sprawami coraz aktywniej korzystają z tych rozwiązań, co ma swoje odzwierciedlenie w rozmaitych aktywnościach stanowiących o sile danej gminy. Każde z branych przy ocenie kryteriów jest tak samo istotne. Gminy nagrodzone w plebiscycie zasługują na uznanie. Wyróżnienie to symboliczna nagroda za skuteczną działalność i zaangażowanie w budowanie coraz piękniejszego i zamożniejszego Podkarpacia, które prężnie się rozwija. 

Wojewoda Ewa Leniart pogratulowała tegorocznym laureatom. – Dla mieszkańców wyróżnionych gmin to również powód do radości, ponieważ jakość pracy w gminie przekłada się bezpośrednio na komfort życia każdego mieszkańca. Doceniam to, że każdy samorząd – na miarę posiadanych środków – stara się zrobić jak najwięcej i jak najlepiej. Znakomita większość tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie sprawnie pozyskiwane środki pomocowe z programów Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że nasze małe ojczyzny stają się nowocześniejsze i lepiej skomunikowane, a nowe inwestycje powodują, że nam żyje się lepiej – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.