Wojewoda pogratulowała laureatom konkursu

Data publikacji: 16 maja 2017W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zostały rozdane nagrody w konkursie na komiks pt. „Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Laureatom pogratulowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Wojewoda pogratulowała laureatom konkursu

W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zostały rozdane nagrody w konkursie na komiks pt. „Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Laureatom pogratulowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która objęła wydarzenie patronatem honorowym. 

Konkurs był skierowany do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży uczącej się w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym celem inicjatywy było wyłonienie najciekawszego komiksu opartego na faktach, które opisane są w opracowaniach książkowych, na stronach internetowych, w prasie, materiałach archiwalnych oraz w przekazywanych ustnie historiach dotyczących powstania i funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego w latach 1937-1939.

Przedstawione prace dowodzą, że możliwa jest prezentacja ważnego tematu historyczno-gospodarczego z wykorzystaniem formy komiksu. Projekty zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też pragnę wszystkim laureatom konkursu serdecznie pogratulować wiedzy, zdolności plastycznych i pomysłu na scenariusz prezentowanej historii – podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Głównym organizatorem konkursu było Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”.

 

Fot. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.