W Rzeszowie będzie działać Centrum Badań i Rozwoju

Data publikacji: 13 czerwca 2017W Rzeszowie powstanie Centrum Badań i Rozwoju. Jednostka naukowo-badawcza, której inicjatorem jest Polska Spółka Gazownictwa ma skupiać zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak również przedstawicieli środowiska naukowego.

W Rzeszowie będzie działać Centrum Badań i Rozwoju

13 czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa, podczas której przedstawiono koncepcję działalności Centrum.  W spotkaniu wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko, posłowie na Sejm RP Halina Szydełko i Wojciech Buczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel oraz przedstawiciele podkarpackich uczelni – rektor Politechniki Rzeszowskiej  prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy  oraz prorektor ds. infrastruktury i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego  prof. dr hab. Józef Cybulski.

Szczegóły dotyczące nowej inicjatywy w obszarze badań i rozwoju przedstawił prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel. Centrum, które rozpocznie funkcjonowanie w trzecim kwartale br.,  ma prowadzić działalność badawczo-rozwojową, która zapewni maksymalne wsparcie w kreowaniu celów biznesowych spółki, a jednocześnie będzie dostarczać wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów technicznych i technologicznych. Jak podkreślił prezes PSG, na siedzibę Centrum nie bez powodu został wybrany Rzeszów – to miasto o dużym potencjale akademickim i renomie jednego z najbardziej innowacyjnych w kraju. Spółka chce ściśle współpracować z przedstawicielami miejscowych uczelni oraz środowisk naukowych. W tym celu zidentyfikowano obszary badawcze, w ramach których taka współpraca mogłaby się odbywać. Są to: istniejąca infrastruktura gazownicza i jej eksploatacja, rozwiązania pomiarowe i rozliczenia, nowe paliwa  oraz efektywność energetyczna infrastruktury gazowniczej.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wyraziła przekonanie, że  działania podejmowane w ramach Centrum Badań i Rozwoju będą skutecznym impulsem rozwoju sektora gazowniczego oraz okazją do ożywienia wspólnych działań badawczo-rozwojowych biznesu i nauki na rzecz budowania nowoczesnego Podkarpacia. Innowacyjne technologie to przyszłość i gwarancja tego, że przemysł w województwie podkarpackim będzie się dobrze rozwijał – powiedziała wojewoda.