Spotkanie z medalistami

Spotkanie z medalistami "Mistrzostw Polski Strażaków PSP 2016"

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z medalistami „Mistrzostw Polski Strażaków PSP 2016”.


Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, na którym obecni byli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie, Klubu Historycznego im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz organizacji kombatanckich.


Noworoczne spotkanie z parlamentarzystami

Noworoczne spotkanie z parlamentarzystami

O bieżącej współpracy i planach na 2017 r. rozmawiano podczas uroczystego spotkania noworocznego z podkarpackimi parlamentarzystami.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

"Razem bezpieczniej" - nabór projektów

Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych to główny cel „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Szczegóły dotyczące uruchomienie naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w tegorocznej edycji przedstawiła dziś wojewoda Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.


„Bezpieczna Polska” - wydarzenie plenerowe w Rzeszowie

„Bezpieczna Polska” - wydarzenie plenerowe w Rzeszowie

14 stycznia w Rzeszowie na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego 22 (21 Batalion Dowodzenia) miał miejsce Piknik z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w Polsce.


Spotkanie informacyjne dotyczące systemu IOWISZ

Spotkanie informacyjne dotyczące systemu IOWISZ

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami podmiotów leczniczych dotyczące opiniowania wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia za pośrednictwem systemu IOWISZ.


Podsumowano pracę podkarpackiej Policji

Podsumowano pracę podkarpackiej Policji

Ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa poświęcona była narada roczna kadry kierowniczej Policji garnizonu podkarpackiego.


Spotkanie opłatkowe Regionu Rzeszowskiego NSZZ

Spotkanie opłatkowe Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność"

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła w regionalnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego, które odbyło się 12 stycznia br. w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Zalesie.


Wieczór kolęd z udziałem wicewojewody

Wieczór kolęd z udziałem wicewojewody

W Domu Ludowym w Średniej Wsi 12 stycznia odbył się wieczór kolęd w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. Uczestniczył w nim wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Posiedzenie dotyczące osuwisk

Posiedzenie dotyczące osuwisk

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.