Wizyta sekretarza stanu w MSWiA Sebastiana Chwałka

Wizyta sekretarza stanu w MSWiA Sebastiana Chwałka

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek przebywał 4 lipca br. z wizytą roboczą w województwie podkarpackim.


Kurtuazyjna wizyta konsula Białorusi

Kurtuazyjna wizyta konsula Białorusi

Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Vasily Kurlovich spotkał się z wicewojewodą podkarpackim Piotrem Pilchem.


Mistrzostwo dla drużyny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Mistrzostwo dla drużyny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Drużyna Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została ponownie Mistrzem Polski Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnej.


„Wzmacniamy polskie rolnictwo” – konferencja regionalna

„Wzmacniamy polskie rolnictwo” – to tytuł wojewódzkiej konferencji, która odbyła się 30 czerwca br. w Rzeszowie z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego.


Przekazanie parlamentarnego wymiaru prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

Przekazanie parlamentarnego wymiaru prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wziął udział w uroczystości przekazania prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom, która odbyła się 29 czerwca br.


Narada wojewodów w MSWiA

Narada wojewodów w MSWiA

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie 29 czerwca br. odbyła się narada wojewodów. W posiedzeniu uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Ogłoszono listę szpitali wchodzących do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszono listę szpitali wchodzących do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dzisiaj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor NFZ Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Robert Bugaj ogłosili listę szpitali wchodzących do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali.


Spotkanie poświęcone aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Spotkanie poświęcone aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

O aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne rozmawiano 27 czerwca w Wielopolu Skrzyńskim. Gościem spotkania była wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która przedstawiła zmiany w systemie w województwie podkarpackim.


Konferencja ,,Ochrona rodziny przed przemocą”

Konferencja ,,Ochrona rodziny przed przemocą”

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 27 czerwca miała odbyła się konferencja ,,Ochrona rodziny przed przemocą – stan aktualny oraz rekomendacje do dalszej pracy”. Konferencja skierowana była do osób i instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji i in.


Spotkanie przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Spotkanie przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 27 czerwca odbyła się doroczna narada przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności funkcjonujących na obszarze województwa podkarpackiego.