Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym

Data publikacji: 14 marca 2017Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb sił zbrojnych RP to temat konferencji zorganizowanej przez podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzatę Rauch i szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Mariusza Stopę.

Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym

Podczas konferencji, która odbyła się 14 marca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, rozmawiano m. in. o funkcjonowaniu klas mundurowych, ich roli w systemie obronności państwa, procesie szkolenia młodzieży uczącej się w klasach o tego typu profilach, a także o organizacjach proobronnych. Głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, szkół oraz środowiska uniwersyteckiego. Posiedzenie było również okazją do zaprezentowania osiągnięć klas mundurowych wybranych szkół z terenu województwa podkarpackiego.

Spotkanie zainaugurował sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk, który podkreślił, że resort planuje przedstawić program zintegrowanego wsparcia dla szkół, które będą prowadziły certyfikowane piony klas mundurowych.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powiedziała podczas uroczystego otwarcia wydarzenia, że konferencja stanowi ważny głos w dyskusji na temat edukacji w klasach mundurowych, stanowiącej początek rozwoju zawodowego dla wielu żołnierzy. – W naszym województwie mnóstwo młodych ludzi decyduje się na to, aby już poprzez wybór szkoły średniej ukierunkować się w kształceniu na potrzeby polskich sił zbrojnych. Wynika to z przywiązania do patriotyzmu i szacunku do polskiego munduru. Wojewoda zaakcentowała również, że kwestią niezwykle istotną, z punktu widzenia zdobywania niezbędnego doświadczenia i praktyki, jest współpraca szkolnictwa z jednostkami wojskowymi.  W województwie podkarpackim funkcjonuje 35 szkół posiadających klasy o profilu mundurowym (w tym klasy wojskowe, policyjne, strażackie).

W konferencji, która odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji  uczestniczyli: sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk, podkarpaccy parlamentarzyści – poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej Wojciech Buczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, dyrektor Biura ds. Proobronnych MON Waldemar Zubek oraz przedstawiciele służb mundurowych.