Powołanie konsultanta w dziedzinie geriatrii

Data publikacji: 17 lipca 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii Pawłowi Królikowi.

Powołanie konsultanta w dziedzinie geriatrii

Lek. Paweł Królik jest kierownikiem Oddziału Geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Na stanowisko konsultanta wojewódzkiego został powołany z dniem 1 lipca br.

 

Konsultant wojewódzki w ochronie zdrowia wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.