Ponad 36 mln zł na dofinansowanie inwestycji drogowej w Rzeszowie

Data publikacji: 17 marca 2017Dzięki ponad 36 mln zł z Programu Polska Wschodnia Rzeszów przebuduje ważny dla regionu odcinek drogi krajowej nr 19. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego podpisano 17 marca br. kolejną umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej w Polsce Wschodniej.

Ponad 36 mln zł na dofinansowanie inwestycji drogowej w Rzeszowie

W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcin Szyguła, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Maciej Berliński  oraz podkarpaccy parlamentarzyści: Krystyna Wróblewska, Wojciech Buczak i Mieczysław Miazga.

Nowoczesna infrastruktura drogowa to warunek dla rozwoju gospodarczego, zarówno w skali regionu, jak i krajowej. Bez dobrej jakości dróg nie będzie sprawnego przepływu towarów, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców regionu, którzy potrzebują dostępu do rynków pracy czy usług publicznych – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Podkarpackiej (DK 19) na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa. Planowana długość odcinka to 1,76 km. Całkowita wartość projektu to ponad 52 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 36 mln zł.

Przebudowa drogi krajowej nr 19 stanowi część spójnego planu rozwoju infrastruktury transportu drogowego na Podkarpaciu. Jego główne elementy to: wybudowanie drogi łączącej DW 878 z DK 19 (tzw. południowa obwodnica Rzeszowa), następnie połączenie DK 19 z węzłem S-19 Rzeszów Południe (Kielanówka), a dalej z drogą ekspresową S19 (po jej ukończeniu) i autostradą A4 (należącymi do sieci TEN-T).

Po ukończeniu wszystkich tych inwestycji – DK 19 stanie się częścią ciągu drogowego łączącego południowo-wschodnie rejony Polski z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Dzięki tej inwestycji poprawi się także dostępność połączenia drogowego ze Słowacją w Barwinku, ponieważ DK 19 stanowi główną arterię wyjazdową z Rzeszowa i wschodniej części Polski w kierunku południowym.

Razem z podpisaną dziś umową, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już 18 inwestycji dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Łączna kwota dofinansowania wszystkich inwestycji z Programu Polska Wschodnia wynosi ponad 1,5 mld zł.

Zarówno Miasto Rzeszów, jak i inne samorządy z makroregionu Polski Wschodniej, mają możliwość pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Do 27 kwietnia trwa trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu Polska Wschodnia.