Podpisano umowę na kolejny odcinek S19

Data publikacji: 9 sierpnia 2018W podpisaniu umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” Zadanie B od węzła „Podgórze „ do węzła „Kamień” uczestniczyli dziś wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz oraz wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

W wydarzeniu udział wzięli również: posłowie Rafał Weber, Bogdan Rzońca, Mieczysław Miazga oraz Jerzy Paul, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, przewodniczący rady powiatu rzeszowskiego Jerzy Bednarz oraz wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel.

W swym przemówieniu wicewojewoda serdecznie pogratulowała wszystkim, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku w przygotowanie tego ogromnego przedsięwzięcia. – Liczę na to, że już w niedługiej przyszłości będziemy mogli szybko i komfortowo podróżować, podziwiając piękno naszej polskiej ziemi oraz poznając uroki krajów naszych sąsiadów – powiedziała Lucyna Podhalicz.

Odcinek S19 od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła), liczący 10,5 km, stanowił będzie część szlaku Via Carpatia -drogi łączącej kraje bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na samym Podkarpaciu będzie miał długość 169 km. Koszt rozpoczynającej się dziś inwestycji to 333 520 613,12 zł, a planowany termin jej realizacji wynosi 34 miesiące.

Odcinek S19 Podgórze – Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

– Zadanie A – Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

– Zadanie B – Podgórze – Kamień (dł. ok. 10,5 km)

– Zadanie C – Kamień – Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

 

Informacja opracowana na podstawie otrzymanego materiałów z GDDKiA