„Podkarpacki E-Senior” – konferencja otwierająca projekt

Data publikacji: 10 października 2018Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w konferencji otwierającej projekt „Podkarpacki E-Senior”. Inicjatywa skierowana jest do osób 65+ i zakłada podniesienie ich kompetencji cyfrowych.

Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS. Jego celem jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego.  Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań czterogodzinnych z podstawowych kompetencji cyfrowych oraz 3 animacje czterogodzinne po ukończeniu cyklu szkoleniowego.

„Podkarpacki E- Senior”  został dofinansowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak szybko wszystko się zmienia, jak technologia idzie do przodu i to co dla nas jest proste i oczywiste niekoniecznie jest takie dla naszych rodziców czy dziadków. Nikogo nie trzeba przekonywać, że znajomość Internetu potrzebna jest teraz niemal w każdej dziedzinie życia, bowiem coraz więcej rzeczy można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. A przecież nowych rzeczy można się nauczyć i z powodzeniem korzystać z nowinek technicznych, ale potrzebne są osoby, które to wszystko pokażą i nauczą właściwej techniki obsługi komputer, telefonu czy tabletu. Dzięki tym umiejętnością nasi seniorzy będą mogli łatwiej załatwić niektóre formalności czy też znaleźć przydane informacje – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas konferencji.

Wojewoda dodała, że obecnie to właśnie polityka senioralna stanowi jeden z priorytetowych celów polityki publicznej. W związku z tym zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym nabiera szczególnego znaczenia, a polityka społeczna wobec tej grupy osób koncentruje się na wspieraniu i zapewnieniu możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzeniu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. – Już dziś coraz więcej samorządów lokalnych podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie. Niemal w każdej gminie została zatwierdzona strategia rozwiązywania problemów społecznych, w której ujęto również działania dedykowane osobom starszym – podkreśliła wojewoda.

Konferencja otwierająca projekt odbyła się 10 października br. w Podkarpackim Parku Naukowo-technologicznym AEROPOLIS.

Fot. RARR.