Odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców regionu

Data publikacji: 11 września 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła, nadane przez Prezydenta RP, ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego.

Wręczenie odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się wybitnymi zasługami w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, w działalności na rzecz obrony praworządności i wolności religijnej, zasługami w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, osiągnięciami w działaniach na rzecz na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej i tradycji ludowych, społeczności lokalnej, rozwoju turystyki, ochrony przeciwpożarowej, profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej, zasługami w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz uniwersytetów trzeciego wieku, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Część odznaczeń przekazano pośmiertnie – odebrały je rodziny zasłużonych.

 

Wojewoda Ewa Leniart skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę. Podkreśliła, że nadane ordery i odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa. Wojewoda wspomniała również postać śp. Józefa Konkela – zmarłego 9 sierpnia br. działacza opozycji antykomunistycznej, członka „Solidarności”, Zarządu i Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.

 

Uroczystośc odbyła się 11 września br. w Podkarpackim Urzędzie Woejwódzkim w Rzeszowie.