Narada robocza dotycząca ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Data publikacji: 5 lutego 2019W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się narada robocza dotycząca ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które ma być przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Narada robocza

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności. Uzyskane informacje mogą zostać wykorzystane np. do uwzględnienia problemu bezdomności  w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, czy podejmowania decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych. Realizacja badania w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart rozpoczynając posiedzenie.

W spotkaniu z przedstawicielami podkarpackich samorządów wzięli udział pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, eksperci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Narada miała charakter roboczy – uczestnicy otrzymali wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania.

W styczniu br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła się prezydentów, burmistrzów i wójtów z terenu województwa podkarpackiego z prośbą o koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem kolejnego ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie danego miasta/gminy, a także zobowiązała samorządowców do wyznaczenia gminnego koordynatora badania i powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie miasta/gminy. Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych czy wolontariuszy.

Ostatnie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. W województwie podkarpackim zidentyfikowano wtedy łącznie 1 099 osób bezdomnych, spośród których najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni – 928 osób, tj. ok. 84%. Natomiast liczba bezdomnych kobiet wyniosła 149 osób, tj. ok. 14% oraz dzieci – 22 osób, tj. ok. 2%.

Informacja na temat tegorocznej edycji badania dostępne tutaj .