Kształcenie w warsztatach terpaii zajęciowej – konferencja

Data publikacji: 6 października 2017„Systematyczne kształcenie w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej szansą na rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością” – to temat konferencji, która odbyła się 6 października w Rzeszowie z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Konferencja WTZ

Wydarzenie było okazją do dyskusji  na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, roli i odpowiedzialności warsztatów terapii zajęciowej w przygotowaniu niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia, a także o  współpracy warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

„Wszelkie inicjatywy dedykowane osobom niepełnosprawnym to nieoceniona pomoc dla nich w tworzeniu nowych perspektyw. Dzięki terapii i aktywizacji osoby te poznają własne możliwości, zaspokajają potrzebę akceptacji i samorealizacji oraz zyskują szansę pełniejszego istnienia w społeczeństwie” – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas otwarcia konferencji.  

W wydarzeniu wzięli udział m. in. sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko, podkarpaccy parlamentarzyści, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału PFRON, Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, terapeutów i opiekunów osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego.

Fot. Jarosław Litwiak.