Konferencja z udziałem wicewojewody

Konferencja ekologiczna
21 kwietnia 2017

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 19 kwietnia br. uczestniczył w konferencji pn. „Ochrona środowiska Zalewu Solińskiego”.

 

Organizatorem spotkania była PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie, do której należy Zespół Elektrowni Wodnych.  Głównym zadaniem spółki jest produkcją energii. Ważną funkcją jest redukcja fal powodziowych, które w przypadku obfitych opadów mogłyby podtapiać położone poniżej zlewni Sanu miejscowości.  Rolą ZEW jest także zapewnienie mieszkańcom regionu wody pitnej i utrzymywanie życia biologicznego na najwyższym poziomie. Jezioro Solińskie – ze względu na walory krajobrazowe – jest popularne wśród żeglarzy i kajakarzy oraz licznie odwiedzane przez turystów. By zbiornik spełniał swoje zadania i jednocześnie mógł być przyjazny środowisku, potrzeba wielu działań i współpracy osób, instytucji i urzędów za to odpowiedzialnych.  Dlatego celem konferencji było przedstawienie istniejącego stanu jakości środowiska Jeziora Solińskiego i otoczenia, problemów z tym związanych oraz wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie poprawy jego jakości.   

 

Podczas spotkania dyskutowano m. in. o funkcjach PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie w aspekcie zadań hydrologicznych, a także o identyfikacji zagrożeń związanych z ochroną środowiska, realizacji inwestycji nastawionych na polepszenie jakości wód w zbiorniku, stworzeniu warunków do inwestycji proekologicznych i o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami wodnymi. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że problem ochrony środowiska Jeziora Solińskiego to kwestia niezwykle istotna i wymaga wielu działań. Wojewoda podkreślił, że ważne są wspólne działania samorządów oraz instytucji i urzędów w zakresie ochrony środowiska zbiornika, a wnioski i referencje z konferencji z pewnością posłużą do podjęcie stosownych działań.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji odpowiedzialnych za kontrolowanie i monitorowanie stanu środowiska.