Konferencja poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu

Data publikacji: 16 kwietnia 2018W poniedziałek 16 kwietnia br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w otwarciu III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Odbywająca się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. konferencja zorganizowana została przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

 

W obecnej, trzeciej już edycji  bierze udział prawie 100 prelegentów z całej Polski, wśród których są obecni m.in. przedstawiciele strony rządowej – a wśród nich minister Piotr Naimski –  pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przedstawiciele  świata nauki oraz największych polskich firm energetycznych.

 

Tematyka konferencji koncentruje się w szczególności na stanie bezpieczeństwa energetycznego Polski i jego rozwoju oraz różnych aspektach polityki energetycznej. W czasie poszczególnych paneli poruszane są obszary dotyczące: strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków bezpieczeństwa narodowego rozumianego jako pewność egzystencji i rozwoju państwa w ewoluującym środowisku międzynarodowym.

 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana w szczególności z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, nieadekwatnym poziomem rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, znacznym uzależnieniem od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczącymi klimatu, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii.

 

Dlatego też, tak ważna jest dyskusja wszystkich zaangażowanych w te procesy środowisk i wypracowanie modeli, kierunków i strategii działań, które w świetle obecnych i nadchodzących wyzwań określać będą długoterminową wizję rządu dla sektora energii.

 

Fot. Arkadiusz Surowiec