Kolejne projekty na polsko słowackim pograniczu

Data publikacji: 19 maja 2017W Rzeszowie 19 maja podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak uroczyście podpisał cztery umowy dla projektów realizowanych w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowcja 2014 -2020.

Kolejne projekty na polsko słowackim pograniczu

W ceremonii zorganizowanej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oprócz Pana podsekretarza udział wzięli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk i reprezentacja podkarpackich parlamentarzystów. 

Zawierane dzisiaj umowy kontynuują proces kontraktacji projektów standardowych w dziedzinie, która jest najsilniejszą stroną programu. Łączna wartość podpisywanych dzisiaj umów to 2,9 miliona euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko dla sygnatariuszy umów, ale przede wszystkim jest ważne dla mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza i osób je odwiedzających – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Tematem wspólnym prezentowanych dziś projektów są działania, które wzbogacą turystyczno – kulturową ofertę pogranicza. Są wśród nich m.in. przedsięwzięcia dotyczące odtworzenia historycznego szlaku potocznie nazywanego Józefinką, digitalizacji 3D cennych historycznych obiektów, kolejnych kilometrów tras pieszo rowerowych pobudzających ruch turystyczny na pograniczu, jak również odrestaurowanie zabytkowych obiektów w Muszynie i Kamiennicy.

Wspólne działania po polskiej i słowackiej granicy umocnią partnerskie relacje, wzbogacą rynek turystyczny o kolejne unikatowe produkty oraz zwiększą potencjał pogranicza. Wszystkie projekty mają zostać zrealizowane przed końcem października 2018 roku. Więcej informacji o wybranych projektach na stronie programu: www.plsk.eu