Dyskusja o finansowaniu małych szkół

Data publikacji: 16 lutego 2017Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przebywała 15 lutego z wizytą w województwie podkarpackim. Spotkała się z samorządowcami i dyrektorami placówek oświatowych, z którymi rozmawiała o finansowaniu małych szkół.

Dyskusja o finansowaniu małych szkół

Podczas spotkania w Kolbuszowej, w którym wzięli udział samorządowcy i dyrektorzy szkół z powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz niżańskiego, dyskutowano o małych szkołach i kolejnych etapach wdrażania zmian w ramach reformy edukacji.   Mała szkoła to nie tylko centrum edukacyjne, ale także centrum cywilizacyjne, w dodatku centrum, które powinno być miejscem uczenia się przez całe życie dorosłych. Klucz do edukacji dzieci to nie tylko dobrze zbudowany system, to nie tylko odpowiedzialność za dzieci, dobre podstawy programowe, ale również dobrze wyszkolony nauczyciel”– powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa resortu edukacji  podkreśliła, że  chce, aby każda szkoła w kraju miała takie same warunki i możliwości.  Z uczestnikami spotkania rozmawiała o tym, jak powinna wyglądać mała szkoła, jak ją zdefiniować i ile powinna kosztować. Zaznaczyła również, że sytuacja danej szkoły różni się w zależności od regionu, w którym placówka się znajduje.  Dlatego chcemy weryfikować subwencję oświatową w zależności od gminy, od tego, jakie jest PKB przypadające na mieszkańców, w związku z tym potrzebne są rozmowy z samorządowcami – powiedziała minister. Przypomniała również, że 14 lutego br. podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

W ramach pobytu na Podkarpaciu minister Anna Zalewska spotkała się z lokalnymi mediami, odwiedziła Szkołę Podstawową im. kpt. Józefa Batorego w Weryni i uczestniczyła w zorganizowanym w Łańcucie spotkaniu z samorządowcami i dyrektorami małych szkół.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która towarzyszyła wizycie minister edukacji narodowej, podsumowała dotychczasowe działania dotyczące dostosowania podkarpackich szkół do nowego ustroju szkolnego. Przypomniała, że w województwie podkarpackim działa zespół koordynacyjny ds. wdrażania reformy edukacji. Jego zadaniem jest koordynowanie działań związanych z reformą, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji systemu edukacji. W województwie są kontynuowane spotkania informacyjne i organizowane konferencje, będące okazją do dyskusji na temat systemu oświaty. Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 lutego br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i będzie dotyczyło sytuacji małych szkół podstawowych na Podkarpaciu. W debacie edukacyjnej wezmą udział przedstawiciele rad rodziców dyrektorzy placówek oraz organów prowadzących.