Cykl spotkań roboczych w wojewódzkich inspekcjach

Data publikacji: 30 marca 2017W ramach cyklu spotkań roboczych z jednostkami administracji zespolonej wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 30 marca odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Cykl spotkań roboczych w wojewódzkich inspekcjach

Wicewojewoda spotkał się z dyrektorami inspekcji: Krystyną Sołek – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Marianem Sobutką – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz z pracownikami inspekcji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zajmuje się gromadzeniem, analizą oraz przetwarzaniem wyników badań i pomiarów wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w ramach Państwowego monitoringu środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie wyposażony jest w laboratorium fitosanitarne, pracownię oceny nasion i badania GMO oraz w zespół szklarni. Najnowocześniejszymi europejskimi metodami wykonywane są badania próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, w tym podłoży na obecność organizmów szkodliwych z uwzględnieniem organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania.