Bezpieczne ferie 2022

Data publikacji: 14 stycznia 2022Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych to temat posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu 14 stycznia br.  przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące ferii zimowych

Od 17 stycznia do 27 lutego br. w naszym kraju odbywać się będą ferie zimowe, które zostały podzielone na cztery tury. Jako pierwsi na wypoczynek udadzą się dzieci i młodzież z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura rozpocznie się 14 lutego i obejmie uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Podczas dzisiejszego posiedzenia wojewoda przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Okres ferii zimowych stanowi dla służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie czas mobilizacji oraz podejmowania dodatkowych przedsięwzięć i wyzwań w celu zminimalizowania najczęściej występujących w tym okresie zagrożeń, tym bardziej w okresie trwającej pandemii – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Naszym priorytetem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom, w tym szczególnie dzieciom wypoczywającym na terenie naszego województwa. Organizując działania należy pamiętać również o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży pozostającej w miejscach zamieszkania. Służby są w pełnej gotowości i będą reagować na każdy problem – dodała.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą podkarpaccy policjanci.  O działaniach informacyjno-edukacyjnych, kontrolnych i prewencyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku mówił komendant wojewódzki Policji insp. Dariusz Matusiak. Policjanci podejmą szereg działań związanych z m. in. kontrolą miejsc wypoczynku, zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na stokach narciarskich.  Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2022

Jak podkreśliła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, do tej pory zatwierdzonych zostało 77 różnych form  wypoczynku   zimowego  dzieci i  młodzieży z  Podkarpacia (według danych na 13 stycznia br., baza jest na bieżąco aktualizowana).

Największa liczba zimowisk zgłoszona została przez: szkoły, młodzieżowe domy kultury, towarzystwa przyjaciół dzieci, szczepy harcerskie, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, biura podróży i stowarzyszenia.

Podczas trwania ferii przewidziane są kontrole planowane w ilości około 10%, różnych form wypoczynku odbywającego się na naszym terenie, które  prowadzone będą przez wizytatorów Kuratorium Oświaty – zaznaczyła kurator Rauch.

Obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży do właściwego kuratora oświaty przez system bazy wypoczynku. Dzięki niej rodzice i opiekunowie w łatwy i szybki sposób mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie umieszczone zostały wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci  i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 oraz informacja o nowej karcie uczestnika wypoczynku wraz ze wzorem.

Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (baza wypoczynku).

Ferie zimowe 2022 – komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Służby kontrolują również miejsca wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa epidemicznego, żywienia zbiorowego i higieny. Działania profilaktyczno-informacyjne i kontrolne ukierunkowane na minimalizowanie zagrożeń w okresie ferii zimowych przedstawił podkarpacki Państwowy inspektor sanitarny Adam Sidor.

Natomiast o  stanie gotowości do podejmowania działań w warunkach górskich i podgórskich mówił natomiast Krzysztof Szczurek, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

 – Od grudnia jesteśmy w pełnej gotowości, w miarę możliwości zwiększamy, zwłaszcza weekendowo, dyżury ratowników. Sprzęt, którym dysponujemy jest sprawny i gotowy do działań, aktualizowane są na bieżąco komunikaty o warunkach pogodowych i lawinowe – mówił Krzysztof Szczurek.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×